top of page

LES COGITO – TIDSSKRIFTET MED SUBSTANS!

Med unntak av nr 1, 2, 4 og 27 er alle numrene av Cogito fortsatt tilgjengelig.

  • Siste nr. (enkeltnr.) kr 130,-  Dobbeltnr. kr 160,- (begge inkl. porto)

  • Eldre nr. kr 50,- pr. stk. (+ porto)

  • Årsabonnement Cogito kr 345,- (inkl. porto)
     

Giro med 14 dager forfall fra bestillingsdato sendes på mail, evt. vedlegges sendingen.

Forside_Mellom_de_to_kulturer_2019.jpg
Forside_2_2019.JPG
Forside_3_4_2019.JPG

BESTILLINGSSKJEMA

Supert! Meldingen er mottatt.

bottom of page