• Forum Cogito

Undervisningens tause empiri – hvordan få den i tale?

Updated: Jan 8, 2020I den støyen som preger vår tids politiserte skoledebatter er det lite rom for åpne spørsmål. Til det domineres bildet for mye av skråsikre oppfatninger, som i sum spriker i alle retninger. Hva skolens krise angår, vitner dette om en allmen usikkerhet. To andre påfallende trekk er lærernes manglende engasjement i denne type debatter kombinert med en reformtretthet som ikke lenger lar seg skjule. Det siste har politikerne for lengst bitt seg merke i. De ulike partiene er i alle fall skjønt enige om at «nå må lærerne få arbeidsro!» I tråd med dette har den nyinnsatte blåblå regjeringen gått ut med sitt «lærerløftet 2013». Det nye slagordet lyder: «Læreren i sentrum». Enhver pedagog har grunn til å glede seg over denne dreiningen. Det fordi retorikk forplikter. Men er det grunn til å forvente at kriseforståelse heretter vil innebære noe mer enn det å referere og analysere testresultater, brukerundersøkelser og forskningsrapporter? Målt opp mot dette syntes pedagogenes personlig, ervervede empiri[1] (erfaring) nærmest å befinne seg i vektløs tilstand. I og med at det er dette erfaringsinnholdet som er skoledebattenes gjenstand, foreligger det en åpenbar ubalanse her. Er det ikke slik at jo mindre innsikt man har i en saks erfaringsfelt, jo mindre treffsikre blir dommene?

Last ned hele artikkelen her (pdf-fil) >>

Thunolds innlegg om "Læreryrkets integritet" i Dagsavisen 31.3.2015 >>

Les også "Læreryrkets integritet" og andre tekster av Dag Otto Thonuld her >>

#Litteratur #Debatt #Artikler

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

Forum Cogito – rom for kunst, filosofi, litteratur og samtid.

Org.nr: 979 632 029

Kontonummer abonnement 1254.05.19062

Kontonummer boksalg: 1254.06.06259  (begge i Cultura bank)

Adresse:

Forum Cogito

c/o Knut Arild Melbøe

Hofsfossveien 24A,

3517 Hønefoss

Kontakt:

Tidsskrift: tidsskriftet@forumcogito.no

Forlaget:  forlaget@forumcogito.no

  • Facebook Social Ikon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now