• Forum Cogito

Ny bok på Cogito Forlag!BESTILL BOKEN

Jan Kerr Eckbos bok innbyr til en spennende reise, og tar for seg noen av de mest omfattende spørsmål en kan stille seg – både i tid og rom. Her hører vi om hvordan naturvitenskapen kom frem til de mange årmilliardene livsreisen kanskje har tatt, og de ufattelige kosmiske viddene den kan ha lagt bak seg. Kjernespørsmål som vitenskapen mener å ha endelige svar på, stilles på ny i denne boken. Slik vekkes interessen for at vår store livsreise, gjennom gjentatte inntrengende spørsmål f.eks. om livet – til tross for naturvitenskapens benektelser – likevel har en mening og at livet likevel er skapt. Boken passer for alle interesserte mellom 15 og 85 år, og for yngre lesere kan den være en innfallsport til å danne seg et helhetlig bilde av verdens mangfold av fenomener, frigjort fra dagens dogmatiske forklaringer. Selv for den som for lengst har dannet seg faste oppfatninger om livsspørsmålene, kan lesningen av boken på mange punkter utfordre og få en til å stille spørsmålene på nytt.

Innhold

Forord........................................................................................................................ 4

Sammendrag............................................................................................................. 8

Del 1 Det hele begynner og verden blir til .............................................................. 13

1 • Universet og jorden............................................................................................ 14

2 • Universets alder.................................................................................................. 30

3 • Hvorledes startet det hele?................................................................................. 35

4 • Utrolige tilfeldigheter som grunnlag for livet.................................................... 44

5 • Utrolige tilfeldigheter i livets store bilde.......................................................... .50

Del 2 Livet blir til og mennesket erobrer jorden.............................................. ........57

6 • Livet blir til ....................................................................................................... 58

7 • Mennesket erobrer jorden.................................................................................. 72

8 • Kommunikasjon og utviklingen av vår moderne sivilisasjon....................... .....87

9 • Filosofien og Bibelen........................................................................................101

Del 3 Om krefter som har drevet oss i historiens løp

og formet våre samfunn......................................................................................... 115

10 • Om makt og velstand og den minste motstands vei....................................... 116

11 • Makt og religion............................................................................................. 129

12 • Makt, ære, ego og stolthet.............................................................................. 136

13 • Nysgjerrighet, skapertrang og indre reiser..................................................... 147

14 • Skapertrang, rikdom og filantropi.................................................................. 174

15 • Med plikt som drivkraft................................................................................. 198

16 • Kjærlighetens styrke...................................................................................... 206

17 • Drevet av begjær............................................................................................ 212

18 • Når samvittigheten tar over ........................................................................... 218

Del 4 Hva har drevet oss i vår tid?......................................................................... 229

19 • Humanisme og fornuft som verdigrunnlag.................................................... 230

20 • Om å realisere seg selv................................................................................... 239

21 • Velstand, forbruk og selvrealisering.............................................................. 246

22 • Velstand, forbruk og lykke............................................................................. 255

23 • Vi forandrer oss.............................................................................................. 261

24 • Vi forandrer våre omgivelser.......................................................................... 266

25 • Universet og jorden......................................................................................... 278

26 • Den store frigjøringen..................................................................................... 284

27 • Ritualer og høytider tømmes for innhold........................................................ 297

28 • Nye verdier og identiteter – i flokk og følge................................................... 316

29 • Velstand, lykke og ansvarsfrihet..................................................................... 340

30 • Frihet og Det gode liv – er vi på rett vei?....................................................... 360

Del 5 Livets mysterium........................................................................................... 377

31 • Et lite tilbakeblikk........................................................................................... 378

32 • Utviklet eller skapt?........................................................................................ 383

33 • Er verden slik vi tenker oss? .......................................................................... 400

34 • Vår bevissthet................................................................................................. 415

35 • Bevissthet og virkelighet................................................................................ 422

36 • Innbildning eller virkelighet?......................................................................... 428

37 • I en annen verden........................................................................................... 462

38 • Livets begynnelse og livets gang.................................................................... 470

Forfatterens etterord............................................................................................... 492

Redaktørens betraktninger...................................................................................... 512

Noter....................................................................................................................... 522

Referanser............................................................................................................... 539

Til forfatterens blogg >>

Om forfatteren


Jan Kerr Eckbo (1945) er naturviter med en BSc og MSc fra Stanford Universitet, USA. Der arbeidet han også med sin doktorgrad innen materialfysikk, men stanset det akademiske sporet for å få en bredere tilnærming til sine omgivelser gjennom praktisk arbeid i næringslivet. Kerr Eckbo har bodd mer enn 12 år i USA og samarbeidet med forskningsinstitusjoner som SRI (Stanford

Research Institute), Battelle og Nasa. I mer enn 30 år drev han en rådgivningsvirksomhet i Norge og arbeidet med internasjonal teknologi- og kompetanseutvikling. Han har alltid vært interessert i og opptatt av naturen og

menneskenes plass, og natur- og samfunnsvitenskap har vært en viktig del av hans liv. Kerr Eckbo har også inntil nylig vært aktiv foredrags - og kursholder og skrevet en rekke artikler om samfunnsutvikling, teknologi og naturforhold.

#Bøker #Generelt #Samfunn

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l