top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Går du med en redaktør i magen?

Updated: Apr 17, 2020
Tidsskriftet Cogito er i utvikling, og vi søker engasjerte mennesker som vil være med og forme både tidsskriftet og organisasjonen i årene som kommer. Ved siden av arbeidet med tidsskriftet (skriving, redaksjonsarbeid mm.) trenger vi også folk som liker å arbeide med drift og organisasjon, websideutvikling, reklame og styrearbeid.

Vi som i dag er aktive i tidsskriftarbeidet bor eller arbeider i Oslo-området, slik at vi har mulighet til å møtes. Dette er imidlertid ingen forutsetning for å bidra med verdifullt arbeid, som Korona-krisen har lært oss er det mye som kan gjøres like bra hjemmefra.


Vi trykker i dag tekster om alt fra samfunn, kultur, politikk, filosofi, vitenskap, teknologi, kunst og litteratur. Det samlende i tidsskriftprosjektet er at mennesket ses på primært som åndsvesen – ikke (kun) en biologisk maskin. Prosjektet tok opprinnelig utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi, men Cogito er ikke noe "menighetsblad" for antroposofien.


Du bør likevel på en eller annen måte forholde deg til påstanden om at menneskets kjerne er åndelig. Slik for eksempel Vårt Land har et kristent fundament – og Klassekampen har et sosialistisk fundament – har Cogito et ikke-dogmatisk åndelig fundament. Dette påvirker naturligvis hvordan man tenker omkring fenomenene i verden.


Det at Cogito er et kvartalstidsskrift er naturligvis også avgjørende for hvilke typer tekster som er aktuelle: heller enn avisenes dag til dag-fokus fokuserer Cogito på de lange linjene – noe som på ingen måte utelukker aktuelle temaer fra samfunn eller politikk.


Send oss noen ord til tidsskriftet@forumcogito.no, så tar vi det derfra!


Cogito har i dag ikke økonomi til å honorere verken tekstbidrag eller øvrig arbeid, men kanskje kan du være den som bidrar til å gjøre dette mulig?361 views0 comments
bottom of page