top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Ny bok om Jan Magnus BruheimBruheim_forside_liten.jpg

Jan-Magnus Bruheim (1914 - 1988), lyriker i nynorsktradisjonen. Han ivaretok de lange linjer i diktningen gjennom sin ekstatiske hengivenhet og en hang til å koble et liv i moderniteten med en livsnær vilje til sannhet og godhet. Hans 27 dikt- og kortprosasamlinger dokumenterer et liv som i mangt var på kollisjonskurs med hovedtendensene i hans egen samtid.

En generasjon etter Bruheims død er denne motstrøms-impulsen i ferd med å bli fortrengt fra den kollektive hukommelse. Men nettopp en slik motstrøms-impuls som søker å verdsette ”live” gjennom aktivering av en opplevende bevissthet og en avintellektualisering av skjebne, psyke og natur, mener Ole Harald Dahl vår samtid er kommet i behov av.

Om forfatteren


Ole Harald.jpg

Ole Harald Dahl, født i Telemark, 1959. Oppvekst samme sted. Studier ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Studier ved Goetheanum, høyskole for kunst og antroposofisk åndsvitenskap ved Basel i Sveits. Studier i teaterregi og sceneproduksjon, Oslo. Har jobbet som lærer i norsk skole og som miljøarbeider i psykiatriske institusjoner, til sammen 17 år. Også noen års erfaring som snekker og slusevokter. - Far til fire voksne barn. De siste tredve årene har han tatt aktiv del i liv og arbeid knyttet til Antroposofisk selskap i Norge, de siste tyve årene har han vært en aktiv medarbeider ved tankesmien Forum Cogito og de siste ti årene etablert med skriveprosjekter ved arbeidskollektivet Sagene kunstsmie i Oslo.

#Bøker #Generelt

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page