top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 27 (2013)Innhold i Cogito 27 (2013) 1 Leder 2 Artikler og dikt 2 Axel Bojer Tilstede – beriket. ON og steinerpedagogikk. 8 Kaj Skagen Nyperosen (kunstlegende). 10 Antroposofi – i bakkant eller forkant? 13 Dag Otto Thunold Undervisningens tause empiri 22 Wislawa Szymborska To dikt 24 Knut Arild Melbøe Kunnskap og kompetanse – en skole for alle intelligenser 39 Håvard Rem To dikt 40 H. Næss i samtale med T. B. Eriksen Inn i løvens hule 51 Sylvia Plath To dikt 53 Henning Næss Har vitenskapen mistet kjærlighet til visdom? – Del 2 58 Geir Uthaug Golgonooza 60 Ole Harald Dahl Peter Sloterdijk – forteller og medisinmann – diagnostiker og anagnostiker. Del 1. 66 Henning Næss Antroposofi – et personlig anliggende? 69 Sergeij Almstedt Året 1913 73 Percival På tröskeln mellan två världar 76 Bokanmeldelser

#TidsskriftetCogito

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page