• Forum Cogito

Cogito 27 (2013)Innhold i Cogito 27 (2013) 1 Leder 2 Artikler og dikt 2 Axel Bojer Tilstede – beriket. ON og steinerpedagogikk. 8 Kaj Skagen Nyperosen (kunstlegende). 10 Antroposofi – i bakkant eller forkant? 13 Dag Otto Thunold Undervisningens tause empiri 22 Wislawa Szymborska To dikt 24 Knut Arild Melbøe Kunnskap og kompetanse – en skole for alle intelligenser 39 Håvard Rem To dikt 40 H. Næss i samtale med T. B. Eriksen Inn i løvens hule 51 Sylvia Plath To dikt 53 Henning Næss Har vitenskapen mistet kjærlighet til visdom? – Del 2 58 Geir Uthaug Golgonooza 60 Ole Harald Dahl Peter Sloterdijk – forteller og medisinmann – diagnostiker og anagnostiker. Del 1. 66 Henning Næss Antroposofi – et personlig anliggende? 69 Sergeij Almstedt Året 1913 73 Percival På tröskeln mellan två världar 76 Bokanmeldelser

#TidsskriftetCogito

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l