top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 28 (2014)Innhold i Cogito 28 (2014) 1 Leder 2. Artikler og dikt 2 K. Falk og K.A. Melbøe i samtale med Otto Krog. Den hjemkomne sønn 17 Ola Bog Fantasiens heisekraner 18 Knut Arild Melbøe På sporet av den arkaiske himmel, del 1 28 Henning Næss Tre dikt 30 Ole Harald Dahl Peter Sloterdijk - forteller og medisinmann - diagnostiker og anagnostiker. Del 2. 38 Merete Nagell En anelse rødt (Novelletter) 45 Pål Espen Moen Alf Larsen – Stemning og livsanskuelse 51 Oddbjørn Birkeland Fire dikt 53 Henrik Holm Den sårbare kunstnersjel 60 Antroposofi – i forkant eller bakkant? 62 Dag Otto Thunold Hvis ditt barn likevel bruker for mye tid på spill 64 Henning Næss Intravenøs læring: En læringsmodell for fremtiden? 66 Bokanmeldelser

#TidsskriftetCogito

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page