• Forum Cogito

Cogito 28 (2014)Innhold i Cogito 28 (2014) 1 Leder 2. Artikler og dikt 2 K. Falk og K.A. Melbøe i samtale med Otto Krog. Den hjemkomne sønn 17 Ola Bog Fantasiens heisekraner 18 Knut Arild Melbøe På sporet av den arkaiske himmel, del 1 28 Henning Næss Tre dikt 30 Ole Harald Dahl Peter Sloterdijk - forteller og medisinmann - diagnostiker og anagnostiker. Del 2. 38 Merete Nagell En anelse rødt (Novelletter) 45 Pål Espen Moen Alf Larsen – Stemning og livsanskuelse 51 Oddbjørn Birkeland Fire dikt 53 Henrik Holm Den sårbare kunstnersjel 60 Antroposofi – i forkant eller bakkant? 62 Dag Otto Thunold Hvis ditt barn likevel bruker for mye tid på spill 64 Henning Næss Intravenøs læring: En læringsmodell for fremtiden? 66 Bokanmeldelser

#TidsskriftetCogito

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l