top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 10 (2005)cogito10.jpg

Innhold 1 Leder 2 Trond Skaftnesmo: Gentroens sammenbrudd 5 Terje Traavik og Thomas Bøhn: Genenes detronisering – ouverturen til noe nytt? 13 Axel Bojer: Fire dikt 15 Bertram von Zabern: Ansatser til en organisk fysikk 28 Rigmor Haugen Jensen: Subjektets vitenskap 38 Ole Harald Dahl: Mystikerens befrielse – en påskeberetning 40 Torodd Lien: Mot frihetens terskel – Ibsen og den kristne eksistens 46 Rainer Maria Rilke: Andre og tredje duineser elegi 52 Johannes W. Schneider: Kristendommen og de andre religionene 57 Erik Frisch: Tre dikt 59 Jenny Elise Steinnes: Jacques Derrida (1930–2004) 62 Giovanni Borradori: Hva er terrorisme? – samtaler med Derrida og Habermas 64 Vera Gyllenhammar: Mot Olsok, dikt 72 Knut Arild Melbøe: Tre dikt 66 Aktuelt: Knut Arild Melbøe har gitt ut CD og holdt konsert 76 Bøker: Dion Fortune: Kabbalah – Vestens mystikk Rudolf Steiner: Mystikken Astri Hognestad: Når dører åpner seg

#TidsskriftetCogito

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page