top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 10 (2005)Innhold 1 Leder 2 Trond Skaftnesmo: Gentroens sammenbrudd 5 Terje Traavik og Thomas Bøhn: Genenes detronisering – ouverturen til noe nytt? 13 Axel Bojer: Fire dikt 15 Bertram von Zabern: Ansatser til en organisk fysikk 28 Rigmor Haugen Jensen: Subjektets vitenskap 38 Ole Harald Dahl: Mystikerens befrielse – en påskeberetning 40 Torodd Lien: Mot frihetens terskel – Ibsen og den kristne eksistens 46 Rainer Maria Rilke: Andre og tredje duineser elegi 52 Johannes W. Schneider: Kristendommen og de andre religionene 57 Erik Frisch: Tre dikt 59 Jenny Elise Steinnes: Jacques Derrida (1930–2004) 62 Giovanni Borradori: Hva er terrorisme? – samtaler med Derrida og Habermas 64 Vera Gyllenhammar: Mot Olsok, dikt 72 Knut Arild Melbøe: Tre dikt 66 Aktuelt: Knut Arild Melbøe har gitt ut CD og holdt konsert 76 Bøker: Dion Fortune: Kabbalah – Vestens mystikk Rudolf Steiner: Mystikken Astri Hognestad: Når dører åpner seg

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page