top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 4 (2001)cogito04.png

Innhold

3 Leder 4 Jens Heisterkamp: Utligning, ikke gjengjeldelse gjenfødelse og skjebne til debatt (pdf) 9 Knut Arild Melbøe: Vinterlig spasertur 11 Rigmor Jensen: Med evigheten i hodet – en undersøkelse av tenkningens vesen 24 Knut Arild Melbøe: Tre dikt 26 Samtale med Rosemarie Køhn: Det eneste sanne menneske – om grunnlaget for en kristen etikk 33 Eli B. Hestnes: Et hellig, alminnelig øyeblikk – en fortelling om å komme til seg selv 36 Trond Skaftnesmo: Om døden og sjelen – en dialog 47 Herbert Witzenmann: Erkjennelsens grunnspørsmål i Jean Paul Sartres filosofi 65 Konrad Adam: Viten som ikke bringer lykke – om hvorfor genteknikken møter motstand 70 Har mennesket et jeg? – utdrag fra ulike oppfatninger 74 Samtale med Cathrine Ozga: Ensomhetens smykke – en fotoutstilling 81 Eli B. Hestnes: To prosalyriske tekster 83 Axel Bojer: To dikt 85 Felix Hau: Søken etter jeget – fra «alltruisme» til egoisme 89 Thornton Wilder: Treminuttersspill – fire enaktere 99 Anniken Johansen: Narren og dårskapens ideologi - i et kulturhistorisk perspektiv 115 Torodd Lien: Forandringer i redaksjonen

#TidsskriftetCogito

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page