top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 5 (2002)cogito05.gif

Innhold

Innhold i Cogito 5 (2002) 1 Leder 2 Rigmor Haugen Jensen: Visdom for vår tid, skjebnens tråder og individets handlinger i Lessings drama «Nathan den vise» 14 Axel Bojer: Tre dikt 16 Axel Bojer: Det åndelige i kunsten – Kandinsky og moderne kunstforståelse 25 Lasse Næss: To dikt 26 Ole Harald Dahl: Eksamensoppgjøret, novelle 36 Rigmor Haugen Jensen: To dikt 38 Anniken Johansen: Reise ved salmenes slutt; samtale med Håvard Rem 46 Håvard Rem: Sjelemesse for syv forrykte 48 Rigmor Haugen Jensen: Reise, kortprosa 49 Ole Harald Dahl: Apropos «den store tradisjonen»; Ben Okri 54 Torodd Lien: Benektelsen som psykologisk og kosmisk virkelighet – et forsøk 58 Trude Malthe Thomassen: Brennpunkt 11. september 71 Regine Andersen: Nicanor Perlas – portrett av en ildsjel 75 Christina Andersson: GlobeNet3; globalt nettverk for sosial tregrening

#TidsskriftetCogito

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page