• Forum Cogito

Cogito 9 (2004)cogito09.jpg

Innhold 1 Leder 2 Günter Röschert: Vesten og den muslimske verden – symptomer på et møte 8 Rumi: Åtte dikt 11 Günter Röschert: Enhetens hemmelighet – om islams esoterikk 16 Rainer Maria Rilke: Første duineser elegi 20 Eli beate Hestnes: Forvandling og substans – Samtale med Marius Wahl Gran 28 Ole Harald Dahl: Torso – et intuisjonsforsøk 45 Robert Hedin: Ett dikt 46 Tom Hennen: Fire dikt 48 Martin Kriele: Sekularisering og den islamske utfordring 61 Axel Bojer: To dikt 62 Vera Gyllenhammar: En liten kommentar til skautdebatten 64 Erik Frisch: Tre dikt 66 Aktuelt: Vil de fleste av oss bli fattige? En naturvitenskap for et nytt årtusen En oase i ørkenen – Vennekrets for Sekem under oppstart i Norden 76 Bøker: Helge Hognestad: Paulus – og forvandlingens mulighet

#TidsskriftetCogito

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l