top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito Perspektiver 1 (1997)cogito01.png

Innhold: Introduksjon: Nytt initiativ Filosofi - naturvitenskap Herbert Witzenmann: Realisme og nominalisme Johann Wolfgang von Goethe: Forsøket som formidler av objekt og subjekt Torodd Lien: Platonisme og aristotelisme 21 Axel Hugo: Erkjennelsesteori og praktisk pedagogikk 39 Intervjuer Eli Beate Hestnes: Axel Hugo:Skolehagen som pedagogisk impuls 48 Eli Beate Hestnes: Margareta Hohnström: Om biografiarbeid 52 Aktuelt tema: Kina i verdenssamfunnet Torodd Lien: Et presidentbesøk i Norge 56 Fang Lizhi: Patriotisme og verdensborgerskap 62 Torodd Lien: Kinas kurs mot verden 66 Chuangtse: Fra «Sjelen og sommerfuglen» 75 Diktning og diktere Geir Uthaug: Om Shakespeares «Richard II» 78 Matthias Bendau: Skyld og tilgivelse hos Dostojevskij Ole Harald Dahl: Glemt mysteriediktning – Om Ivar Mortensson 89 Klassisk litteratur Torodd Lien: Innledning til Dantes «Guddommelige komedie» 93 Dante Alighieri: Tre sanger fra «Den guddommelige komedie» 97 William Shakespeare: «Richard II» – Tre monologer 111 Samtidslitteratur Geir Uthaug: Fire dikt 116 Knut Arild Melbøe: Dikt 119 Jan Thowsen: Aforismer 121 Kristen esoterikk Ingeborg Møller: Tre Marialegender fra norsk middelalder 123 Erlend Botolfsen: Den kristne utviklingsvei – Paulus og Efesus 128

#TidsskriftetCogito

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page