top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito Perspektiver 2 (1998)cogito02.png

Innhold Filosofi og estetikk 5 Antroposofi og kristendom – tenkningen som skapende prosess (Torodd Lien) 18 Erkjennelse og frihet – i lys av Rudolf Steners erkjennelsesteori (Rigmor Haugen Jensen) 29 På sporet av konkret virkelighet – veiledet av Anaxagoras og Leibniz (Finn Thoresen) 47 Film som kunst – om realistisk, formalistisk og poetisk filmoppfatning (Eli Beate Hestnes)

Samtidsperspektiver 53 Globalisering – tvangstrøye og fremtidsbanner (Knut Arild Melbøe) 63 Usynlige hender og knyttede never – et debattmøte i det hinsidige (Knut Arild Melbøe) 69 Gentekniske myter – Dolly og den materialistiske Gral (Jens Heisterkamp) 74 Foran oss kommer syndefloden – apokalypse og katastrofesommeren 1998 Aktuell gjest: Fritz Vorholz fra «Die Zeit» Cogito-samtaler 77 Å gjennomleve en bevegelse. Eurytmisten Margrete Solstad i samtale med Eli Beate Hestnes 87 Spirituelle impulser i det moderne maleri. Billedkunstneren Odd Lindbråten i samtale med Karin-Anna Eek og Brit Vollsnes 92 En handelreisende i verdenslitteratur og antroposofi. Foredragsholderen og oversetteren Arne Krohn Nilsen i samtale med Knut Arild Melbøe og Erlend Botolfsen Fra verdenslitteraturen 97 Dante Alighieri: Den guddommelige kommedie: Tre sanger fra Purgatoriet (Skjærsilden) oversatt av Arne Krohn Nilsen 105 William Butler Yeats; Oppstandelsen Skuespill i en akt oversatt av Knut Arild Melbøe Samtidsdiktning 119 Helle Bjerkan • Jim Jensen • Knut Arild Melbøe • Kurt Narvesen • Geir Uthaug Kunsten og mennesket – litterære perspektiver 125 Oppsporing av sne i Gunvor Hofmos diktning (Heiner Glitsch) 129 «Det aandelig gjennemlevede» – om den skapende prosess hos Henrik Ibsen (Jakob Kvalvaag) 134 Goethes første Harzreise – en biografisk studie (Jost Schieren) Kristen esoterikk 145 Korset som forening av jeg og verden – et bilde (Rigmor Haugen Jensen) 147 Tro og erkjennelse i Paulus' kristendom (Erlend Botolfsen)

#TidsskriftetCogito

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page