top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito Perspektiver 3 (1999)cogito03.png

Innhold Fordypning 7 Oppvåkning ved det andre mennesket – mennesket som dobbelt vesensutveksling (Herbert Witzenmann) 15 Om frihet og arbeid – et fragment (Rigmor Haugen Jensen) 1 7 Avstand og nærhet - øyeblikk i malerens verksted. Tre bilder (Hannes Weigert) 21 Eutanasi – spørsmålet og fødselens og dødens hemmeligheter (Michael Frensch) 30 Fra et brev om fornuft og følelser Forvarsler og ekko (dialoger) gjennom lesninger av Arne Næss' Livsfilosofi (Finn Thoresen) Samtid 45 Kosovokrisen som bilde og virkelighet - innledende bemerkninger til de følgende artikler (Torodd Lien) 47 Vesten blir definert på nytt - Kosovokrig og vest–øst-konflikt (Jens Heisterkamp) 50 Demoniseringen av den serbiske folkesjel - den voldelige løsning på Balkanspørsmålet (Harrie Salman) 57 Forsakelser i en krisetid (Helge Salemonsen) Aktuelle initiativer 59 Tidsskrift Sophia – Institutt for Steinerpedagogikk – Mølledrift på Helios - Kornelias grønne basar - Spirituelt teater – Kunstskole – Platons samlede verker 65 0m uavhengig forskning Leserinnlegg fra Are Thoresen – tilsvar fra Torodd Lien Cogito-samtaler 68 Å vite at man ikke vet – noen sentrale tanker i Platons filosofi Helge Salemonsen i samtale med Rigmor Haugen Jensen 74 Om genetikk og manipulering med liv Biologen Craig Holdrege i samtale med Knut Arild Melbøe og Trond Skaftnesmo 81 «Kristendommen i vår tid blir stadig mer individuell» - en moderne vei til det kristne mysterium Prest i Kristensamfunnet Sven-Åke Lorentsson i samtale med Erlend Botolfsen Naturvitenskap 85 Spiritualisme og materialisme i biologien (Trond Skaftnesmo) 93 Om organismens vesen – fem vinklinger – med spesielt henblikk på maskinparadigmet og utviklingslæren (Frank Meyer) Litteratur 98 Dante Alighieri: Den guddommelige kommedie Tre sanger fra Purgatoriet (Skjærsilden) Oversatt av Arne Krohn Nilsen 106 Albert Steffen: Vendepunktet – en novelle. Oversatt av Vera Gyllenhammar Samtidsdiktning 110 Helle Bjerkan – Eli Beate Hestnes – Erik Bystad – Knut Arild Melbøe – Arild Vange Kunsten og mennesket 115 Dråpen og havet – vannmotivet i norsk lyrikk (Knut Arild Melbøe) 123 Den russiske maler Eugen Spassky – med åtte billedgjengivelser (Ole Harald Dahl) 126 Grunnmotiver i Goethes Eventyr – en studie i goetheanistisk realsymbolikk (Jost Schieren) 136 Treet som metafor i Gunvor Hofmos diktning – en studie i inderliggjort naturopplevelse (Heiner Glitsch) 140 Krisen i musikklivets estetiske grunnlag (Holger Arden) Esoterisk kristendom 152 Den mystiske rose – bilder fra en meditasjonsvei (William Smirthwaite)

#TidsskriftetCogito

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page