• Forum Cogito

Cogito 13/14 (2007)cogito13-14.png

Innhold i Cogito 13/14 1 Leder 2 Holger Arden: Hva er samtidsmusikkens hovedspørsmål? 6 Michael Kurtz: Kaija Saariahos – synestetiske iakttagelser 8 Torbjørn Eftestøl: Musikk og ontologi 18 Henning Næss: Tre dikt 20 Øivind Varkøy: Musikkens frihet 28 Hallgjerd Aksnes: Rolf Wallin 30 Holger Arden: Krisen i musikklivets estetiske grunnlag 42 Håkan Sandell: To dikt 44 Michael Kurtz: Musikkens etos 46 Ole Harald Dahl: Gjenferd på sykkel 58 Edvin Østergaard: Det tredje øret: om musikk og mystikk 60 Edvin Østergaard: Hemmelige rom 74 Rainer Maria Rilke: Åttende og niende elegi 80 Edvin Østergaard: Komponerte gjenklanger 86 Axel Bojer: Tan Dun , en verdensmusiker 88 Henning Næss: Schopenhauer og musikken 94 Henning Næss: Byen og navnet 100 Partiturer av Didrik Smit 102 Aktuelt: Musikkmøte med Michael Kurtz Maskerade – sanger om løgn og sannhet Åndstradisjon som opprør. Artikler av N. M. Bugge 108 Bokanmeldelser: H. E. Deckert: Musik og menneske H. Zimmermann: Dør språket? Hvordan ordet kan belives H. Hognestad: Gud i mennesket S. Lange_Nielsen: Et forfatterliv K. Blom: Det som svarer

#TidsskriftetCogito

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l