top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 13/14 (2007)cogito13-14.png

Innhold i Cogito 13/14 1 Leder 2 Holger Arden: Hva er samtidsmusikkens hovedspørsmål? 6 Michael Kurtz: Kaija Saariahos – synestetiske iakttagelser 8 Torbjørn Eftestøl: Musikk og ontologi 18 Henning Næss: Tre dikt 20 Øivind Varkøy: Musikkens frihet 28 Hallgjerd Aksnes: Rolf Wallin 30 Holger Arden: Krisen i musikklivets estetiske grunnlag 42 Håkan Sandell: To dikt 44 Michael Kurtz: Musikkens etos 46 Ole Harald Dahl: Gjenferd på sykkel 58 Edvin Østergaard: Det tredje øret: om musikk og mystikk 60 Edvin Østergaard: Hemmelige rom 74 Rainer Maria Rilke: Åttende og niende elegi 80 Edvin Østergaard: Komponerte gjenklanger 86 Axel Bojer: Tan Dun , en verdensmusiker 88 Henning Næss: Schopenhauer og musikken 94 Henning Næss: Byen og navnet 100 Partiturer av Didrik Smit 102 Aktuelt: Musikkmøte med Michael Kurtz Maskerade – sanger om løgn og sannhet Åndstradisjon som opprør. Artikler av N. M. Bugge 108 Bokanmeldelser: H. E. Deckert: Musik og menneske H. Zimmermann: Dør språket? Hvordan ordet kan belives H. Hognestad: Gud i mennesket S. Lange_Nielsen: Et forfatterliv K. Blom: Det som svarer

#TidsskriftetCogito

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page