top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 20 (2010)cogito20.png

Innhold i Cogito 20 (2010) 1 Leder 2 Artikler og dikt 2: Frode Barkved Selverkjennelsesgåten 5: Heinz Zimmermann Hva er Den frie høyskolen for åndsvitenskap? 10: Henning Næss Guernica (novelle) 14: Odd Inge Forsberg Ken Wilbers integrale visjon 22: Henning Næss i samtale med Bertrand Besigye Og verden kan aldri stanse min poesi 27: Bertrand Besigye Fire dikt 31: Henning Næss Fra det kategoriske imperativ til en friere åndelighet 40: Knut Arild Melbøe To dikt 42: Morten Stene Det musiske 50: Axel Bojer Sekem – solens livskraft 55: Brit-Anne Hestvik To eventyr 57: Om Landsbystiftelsen 58: Geir Legreid Om Norsk forbund for helsepedagogikk 59: Axel Bojer Maskinfuglen (prosadikt) 60: Aktuelt Utstillingsfellesskapet Sirius Konsert i Randsfjorden kirke 65 Bokomtaler Turid Vik, «Hysj – en tankereise» The Arbinger Institute, «Lederskap og selvbedrag» Margaret J. Wheatley, «Å møte hverandre - Enkle samtaler for en bedre fremtid» Henrik Fexeus, «Kunsten å lese tanker» Doreen Virtue, «Alvehealing» Doreen Virtue, «Gudinneenergi» Karl Ove Knausgård, «Min kamp. Bind 2» Dag Solstad, «17» Thomas Bernhard, «Mine priser» Kjersti A. Skomsvold, «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg» Kaj Skagen, «Den nødvendige utopi» Naja Marie Aidt, «Bavian» ?

#TidsskriftetCogito

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page