• Forum Cogito

Cogito 24 (2012)cogito24.png

Innhold i Cogito 24 (2012) 1 Leder 2 Artikler og dikt 2 Peter Normann Waage Ideer til et annerledes samfunn (2) 10 Per Erik Kirkeby Fem prosadikt 12 Henning Næss Virkeligheten slik den er 15 Henning Næss Om Charles Baudelaire 16 Charles Baudelaire Tre dikt 24 Frode Barkved Å tenke med hjertet i Kazimierz 28 Knut Arild Melbøe i samtale med Christian Egge Rio-konferansen 2012 42 Nils Hav Fire dikt 43 Eivind Riise Hauge Victor Tukmakovs siste vinter, siste del 53 Are Thoresen Selvhelbredelse 58 Kaj Skagen Himmelbarnet (legende) 61 Henning Næss Oppvåkningen er et fallskjermhopp 64 Thomas Tranströmer Fire dikt 67: Aktuelt Erle Skaar: Kulturell klimakamp på Sagene 68: Bokomtaler I. Abouleish, Sekem – en veiviser for det nye Egypt H. Svare, Til Saken I. Shestopal, Sjel O. K. Kjerschow, André Bjerke mellom to kulturer Andersen/Stawreberg, Mindfulnes for foreldre

#TidsskriftetCogito

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l