top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Cogito 29 (2014)Innhold Cogito 29: 1 Leder 2 Erik og Ragnhild Dammann i samtale med K.Falk, K.A. Melbøe og P.E. Moen 20 Erik Frisch: Eksistensiell pas de deux 21 Nora Aanonsen: Gullalderdrømmen og tusenårsriket 33 Dylan Thomas: Tre dikt 35 Torbjørn Eftestøl: Fremtidens erkjennelse 46 Per Erik Kirkeby: Tre dikt 47 Ole Harald Dahl: Kjære ... (en sms-føljetong) 50 Percival: Diktaren, världen och bokindustrin 54 Knut Arild Melbøe: På sporet av den arkaiske himmel 65 Dag Blakkisrud: To dikt 66 Ellisiv Stifoss-Hanssen: Utdrag av en roman 68 Aktuelt: Lars Thor Smith: Den anden barndom, forteller og magtsprog 72 Blodets barrikader: Anmeldelse av Kirkebys Iskariotapokryfen og andre dikt 74 Om "spiritual Science in the 21. Century" av Yeshayahu Ben Aharon 77 Om "verdirevolusjon" av Erik Dammann 79 Om "elefanten Donnas epilog og andre historier" av Erik Frisch og Erik Wessel 79 Om "collisions and transitions Festschrift in honour og Jan Valentin Saether" 80 Om diktsamlingen "ingen steder å gjemme seg, ingen steder å gå" av Henning Ness 82 Om "antroposophische Spiritualität" av Jens Heisterkamp 85 Om bidragsyterne

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page