top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

COGITO 30 er i salg!


Cogito 30 er et temanummer om litteratur og bevissthetsdannelse". Pål-Espen Moen har ti sider til disposisjon for sin anmeldelse av "Morgen ved midnatt", Kaj Skagens nye bok om den unge Rudolf Steiner. Ole Harald Dahl kommer med et intro-essay til en ny lesning av den akademisk baktalte og utskjelte trilogien fra 1930- tallet, Trygve Gulbranssen sin internasjonale mega-salgssuksess,"Og bakom synger skogene". Og Lars Thorup Smith løfter igjen frem Kaj Skagens bok: "Broene brenner", 33 år etter utgivelsen. Dikt og korttekster, flere anmeldelser m.m.


Facebook - Untitled

Leder______________________________________________________________________ 1

Lars Thor Smith ÒEheyeh Asher Eheye! _______________________________________ 3

Henning Næss På sporet av den tapte strid____________________________________ 4

Kathinka Vivendel Fra lasterommet

på elven Yanjiang ___________________________________________________________ 8

Språk og bevissthet Erling Kittelsen

i samtale med Nina Myking _ _________________________________________________ 9

Kathinka Vivendel fra Pilestredet til Tampere

og enda lengere ___________________________________________________________ 18

Lars Thor Smith Broene brenner

– Kaj Skagens firser-roman genlæst __________________________________________ 19

Niels Hav Sjælens vinger____________________________________________________ 28

Ole Harald Dahl “Og bakom synger skogene”

– bidrag til en resepsjons-revisjon____________________________________________ 30

Terje Dahl Bergersen Jeg har opplevd

slutten på universet _ _______________________________________________________ 39

Pål Espen Moen Hodeskallestedet

– forsøk på en tilstandsbeskrivelse _ _________________________________________ 40

Henning Næss Noe du aldri kommer

til å glemme ______________________________________________________________ 46

Niels Hav Poesi og antipoesi _______________________________________________ 50

Niconar Parra To dikt ______________________________________________________ 52

Torbjørn Eftestøl Fremtidens erkjennelse del II _________________________________ 53

Bokanmeldelser ___________________________________________________________ 66

Morgen ved midnatt – et livsprosjekt

av Pål Espen Moen _ _______________________________________________________ 66

Om Muntre dødsdikt og andre dikt

av Ole Harald Dahl _________________________________________________________ 72

Om Ung trost klokken fem om morgenen i en

brusende alm av Ole Harald Dahl _ __________________________________________ 74

Om Vinterindianere av Ole Harald Dahl ______________________________________ 75

Om Flatøybok bind I av Harald F. Stjernholm _________________________________ 76

Om Levande stein og Mysteriet i trua

av Ole Harald Dahl ________________________________________________________ 78

Om nytt på Cogito Forlag __________________________________________________ 80

Om bidragsyterne _________________________________________________________ 82

#Generelt #TidsskriftetCogito

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page