• Forum Cogito

Gjensvar til Jostein Sæther


Med dette understreker Jostein Sæther at han har et talent som det er all grunn til å se på med interesse, og som han utvilsomt har drevet til en situasjon som gjør ham og hans kompetanse interessant, selv om han her i sitt tilsvar må leses med en god porsjon terapeutisk velvilje. Samtidig understreker han berettigelsen av mine innsìgelser og min kritikk, selvsagt utilsiktet. - Josteins hovedpoeng kjøper jeg m. h. t. hvordan en intensivert følelse og en intensivert, avspent vilje kan øve en befruktende innflytelse på det innholds- og erkjennelses-søkende subjektet. - Spørsmålet om hvordan en slik trening settes i verk, slik at fruktene ikke bare fremtrer som innhold, men også som en forsterket evne til deltagelse i det praktiske og sosiale livet, er imidlertid uavklart fra hans side.Eller, for å være litt mer direkte - det er på det punktet jeg opplever et behov for å drøfte situasjonen med Jostein, når han ber om en kommentar. Invitasjonen til samtaler og ytterligere drøftinger ser jeg frem til å imøtekomme. Og jeg ser gjerne også flere samtalepartnere involvert.

#Debatt

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l