top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Anmeldelse av Morgen ved Midnatt


Et livsprosjekt

I innledningen til Metafysikk eller selvmord. Et essay om Jens Bjørneboe og antroposofien skriver Kaj Skagen at de to mest betydningsfulle forfattere i hans liv har vært Rudolf Steiner og Jens Bjørneboe. Metafysikk eller selvmord var en studie over Jens Bjørneboes havarerte forhold til sitt livsprosjekt. Morgen ved midnatt er en biografi over den unge Rudolf Steiner, det vil si perioden fra hans fødselsår 1861 til han fremsto som okkultist i offentligheten i år 1902, det år han trer inn i Teosofisk Samfunn og virker som lærer der. Det er jo slik de fleste av oss kjenner ham, som en offentlig virkende okkultist og som grunnlegger av antroposofien på bakgrunn av et brudd med Teosofisk Samfunn.

Les hele artikkelen (pdf-fil) >>>

#Artikler

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page