• Forum Cogito

Et roende par for fremtiden


Kathrine Falk, Knut Arild Melbøe og Pål Espen Moen i samtale med Erik og Ragnhild Dammann

NB!

Aktuell artikkel med tanke på Klimafestival 112 som går over hele landet fra 16-24.1.16

Både Erik og Ragnhild Dammann har etter hvert fylt de åtti. Etter et svært begivenhetsrikt liv og en familie på fem egne, to adoptivbarn pluss barnebarn og med ansvar for 12 fadderbarn underveis, skulle en tro at hendene var fulle og vel så det. Men igjen er en ny bok på beddingen. Og idet det der tas til orde for en verdirevolusjon, trer livsverkene til Erik – reklamemann, eventyrforteller, forfatter, samfunnsreformator, naturvernaktivist, eventyrer, oppfinner og høvding – og Ragnhild som nærmeste støttespiller, inspirator og livspartner i tykt og tynt, ennå klarere frem. I dette intervjuet tegner det seg et bilde av hvordan dette speiler seg i et rikt samliv. Eriks forfatterskap startet med en barnebok i 1966 og fortsatte med boken "Med fire barn i palmehytte" fra fam. Dammanns opphold på Samoa fra oktober 1967 til mai -68. Oppholdet der var utvilsomt med på å endre livsretningen for Dammanns idet de begge siden skulle kjempe for en rekke saker som en mer rettferdig og naturvennlig global livsstil. Gjennom sine livsvalg viser de to at den enkelte av oss kan erobre tilbake den friheten i våre liv som markedskrefter og vår urolige moderne livsstil har tatt fra oss. Og slik har de søkt veier for en global holdningsendring med hensyn til naturen samt i relasjoner mellom mennesker.

Les hele artikkelen>>

#Artikler #Generelt #Samfunn

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l