top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

SKRIVEKAR I VARIG EMNING


Kommentar til Stein Versto og hans forfatterskap

Da Stein Versto mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris for norske litterater med sin beskjedne samling fortellinger fra 1990, Ho blei borte i trappene, innvarslet det en stillferdig gjenaktualisering av tapte skanser i norsk litteratur. Allerede gjennom tittelen toner det på symbolsk vis frem et spenningsfelt, her skissert i form av et nedre og et øvre, som vi mennesker og Versto sine litterære skikkelser beveger seg inne i. Det aksentueres altså dramatiske spenningsmomenter allerede i bokens tittel og noen, det vil her si en kvinne, ble borte i dette dramatiske spenningsfeltet. Det handler om liv eller død mens vi er i levende live, underveis, men det handler også om liv eller død i fysisk forstand.

Les hele artikkelen (pdf)

#Artikler

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page