top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

SKRIVEKAR I VARIG EMNING


Kommentar til Stein Versto og hans forfatterskap

Da Stein Versto mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris for norske litterater med sin beskjedne samling fortellinger fra 1990, Ho blei borte i trappene, innvarslet det en stillferdig gjenaktualisering av tapte skanser i norsk litteratur. Allerede gjennom tittelen toner det på symbolsk vis frem et spenningsfelt, her skissert i form av et nedre og et øvre, som vi mennesker og Versto sine litterære skikkelser beveger seg inne i. Det aksentueres altså dramatiske spenningsmomenter allerede i bokens tittel og noen, det vil her si en kvinne, ble borte i dette dramatiske spenningsfeltet. Det handler om liv eller død mens vi er i levende live, underveis, men det handler også om liv eller død i fysisk forstand.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page