top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Bildet som sosial diagnose

Updated: Jan 8, 2020


I denne kortskårne artikkelen spør filosofen og terapeuten Ole-Kristian Krukhaug om mennesket av i dag ikke er annet enn et bilde – en svak avglans av de dybder et menneske egentlig rommer og åpner opp for? Selfie-kulturen kan vise seg å være symptom på at prosessen der mennesket

gjør seg selv til objekt par excellence er i ferd med å fullendes. Resultatet kan bli en tilstand der vi gir totalt avkall på vår egen subjektivitet, med andre ord vår menneskelighet og vår frihet.

Les hele artikkelen >>

#Artikler #Samfunn #Generelt

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page