• Forum Cogito

Bildet som sosial diagnose

Updated: Jan 8, 2020


I denne kortskårne artikkelen spør filosofen og terapeuten Ole-Kristian Krukhaug om mennesket av i dag ikke er annet enn et bilde – en svak avglans av de dybder et menneske egentlig rommer og åpner opp for? Selfie-kulturen kan vise seg å være symptom på at prosessen der mennesket

gjør seg selv til objekt par excellence er i ferd med å fullendes. Resultatet kan bli en tilstand der vi gir totalt avkall på vår egen subjektivitet, med andre ord vår menneskelighet og vår frihet.

Les hele artikkelen >>

#Artikler #Samfunn #Generelt

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l