• Forum Cogito

Landskapets skjulte potensialer


Forfatteren Ole Harald Dahl tar i dette essayet et personlig utgangspunkt i sitt møte med kristendommen som barn, dvs. på bedehuset på Gråten i bydelen Gjemsø i Skien. Vel og merke med en forutgående orientering om hva Skien en gang var, og med scener som vitner om barndommens tynne hinne til et innsyn inn i andre eksistensdimensjoner.

Teksten sto først på trykk i tidsskriftet Cogito 1/2017

Les videre

#Artikler #Generelt #Litteratur

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l