top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Landskapets skjulte potensialer


Forfatteren Ole Harald Dahl tar i dette essayet et personlig utgangspunkt i sitt møte med kristendommen som barn, dvs. på bedehuset på Gråten i bydelen Gjemsø i Skien. Vel og merke med en forutgående orientering om hva Skien en gang var, og med scener som vitner om barndommens tynne hinne til et innsyn inn i andre eksistensdimensjoner.

Teksten sto først på trykk i tidsskriftet Cogito 1/2017

Les videre

#Artikler #Generelt #Litteratur

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page