top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Sosial tregrening Kunst og kultur Østlandet Steineruka 2018 26. sep. 2018, kl. 18.00 – 21.00 Berle/


Arrangementet tar utgangspunkt i Arne Øgaards bok som han presenterer. To innledere vil se på bokas ideer. MDG-politikeren Knut Arild Melbøe tar særlig for seg rettslivsaspektene mens samtalefilosofen Ole Kristian Krukhaug vil legge hovedvekten på åndslivsaspekter. Det blir paneldebatt i etterkant der synspunkter fra publikum er kjærkomne.Bøker og tidsskrifter er til salgs.


Steineruka

Sted: Berle. Antroposofisk arbeidssenter / Steinerhøyskolen. Professor Dahls gt. 30
Påmelding: Ikke påkrevet, men ønskelig: tidsskriftet@forumcogito.no Inngang gratis.
Kontaktinformasjon: E-post: tidsskriftet@forumcogito.no

Arrangementet tar opp spørsmål som: Hvordan kommer vi forbi blokktenkning i politikken? Hvilke tiltak kan bidra til å skape en syntese mellom privat og offentlig sektor? Er det en tredje vei mellom det individuelle og det offentlige? Hvordan kan næringsliv, rettsliv og åndsliv finne en ny balanse i dette bildet?

Også utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) som er temaet Steinerukas hovedgjest Nicanor Perlas bringer inn, bør være en del av vårt arrangement. Perlas er opptatt av hvordan menneskets identitet påvirkes av den raske utviklingen innen felt som genteknologi, nanoteknologi og kunstig intelligens, hvor et mål synes å være å skape en slags effektive og kontrollerbare halvmennesker, eller halvmaskinelle ”silikonvesener”.

Kl 18.00: Kvelden tar utgangspunkt i Arne Øgaards bok «En tredje vei» som han presenterer. Arne har 45 -50 minutter til disposisjon. Det åpnes så opp for maksimalt et kvarter med synspunkter og spørsmål fra salen. Blir det mindre respons tar Arne ordet og supplerer foredraget.

Kl 19.15: Etter en ti minutters pause blir det to kommentarer over et kvarters tid hver. MDG-politikeren Knut Arild Melbøe tar særlig for seg demokrati- og rettslivsaspektene mens samtalefilosofen Ole Kristian Krukhaug vil legge hovedvekten på kultur- og åndslivsaspekter. Kunstneriske innslag er lagt inn i denne bolken.

Kl 20. 00: Det blir paneldebatt i etterkant der synspunkter fra publikum er kjærkomne.


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page