top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Bevissthet og virkelighet: livet omfatter mye mer enn du trorNy bok fra Jan Kerr Eckbo!

Boken beskriver en rekke merkelige, paranormale fenomener som er observert i nyere tid, og viser hvorledes disse kan forklares og forstås. Sentralt i forklaringene står informasjon og kunnskap som myndighetene har hemmeligholdt i mer enn70 år, men som de nå er blitt tvunget til å frigi. Denne frigitte informasjonen og kunnskapen viser at vår virkelighet er langt mer omfattende enn hva vi tidligere er blitt ledet til å tro, og åpner for helt nye perspektiver på vår tilværelse – og livet. Boken vil være av interesse for alle som søker etter en bredere forståelse og dypere mening med livet.

Kerr Eckbo har tidligere skrevet boken «En historie om livet» og et stort antall artikler om samfunnsutvikling, teknologi og naturforhold. Han har vært en aktiv foredrags – og kursholder.

192 views0 comments

Recent Posts

See All

Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page