top of page

Landskapets skjulte potensialer

Forfatteren Ole Harald Dahl tar i dette essayet et personlig utgangspunkt i sitt møte med kristendommen som barn, dvs. på bedehuset på...

FORFATTEREN – DEN NYE LEILENDINGEN?

Nedenfor følger to tekster som behandler den vanskelige situasjonen ordbokforfatter Per-Erik Kirkeby befant seg i da Fagbokforlaget/Vega...

Et roende par for fremtiden

Kathrine Falk, Knut Arild Melbøe og Pål Espen Moen i samtale med Erik og Ragnhild Dammann NB! Aktuell artikkel med tanke på Klimafestival...

Betydningen av samtale og dialog

Utdrag av intervju med Jostein Gaarder fra Cogito 31 der også klimatemaet er oppe, bl.a. hans forslag om en internasjonal erklæring om...

På sporet av virkeligheten

Den unge Rudolf Steiner og hans vei fra filosofi til antroposofi. Helge Svares hovedoppgave i idehistorie (1989). Publisert etter avtale...

bottom of page